Background Image

Blog

Sep 01

Samenwerking Klimaatwerf


Klimaatwerf is een vzw die gezinnen ondersteunt bij het uitwerken van hun renovatieplannen en als doel heeft de transitie naar energiezuinige woningen te bevorderen. Momenteel is deze vzw actief in grote delen van de provincie Antwerpen. 

Voor een vast tarief, en met oog voor het sociaal karakter, bieden zij aan alle inwoners van de betrokken gemeenten rond en in het Antwerpse deze ondersteuning aan.
Er wordt eerst een - al dan niet voorlopig - EPC opgemaakt bij de start van het project. Vervolgens wordt er samen met de gezinnen en een r(b)enovatiecoach gekeken wat de beste ingrepen zouden zijn in de woning met het oog op energiezuiniger wonen. De gezinnen krijgen ook de correcte tools aangereikt om vervolgens tot de werken over te gaan. Na de werken wordt een finaal EPC opgesteld, met het oog op het bekomen van diverse premies.

Genoeg inhoud voor EPCadvies om met Klimaatwerf in zee te gaan! 

Wist je dat Klimaatwerf eigenlijk bestaat uit 2 deelorganisaties, namelijk de coöperatieve vennootschap ZonneWind die ijvert voor een verminderde CO2-uitstoot en de energiecoöperatie ZuidtrAnt cvba-so . 

Back   
 
Add Comment:
Please login or register to add your comment or get notified when a comment is added.
1 person will be notified when a comment is added.